GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

PRAWO
CYWILNE

Nasza Kancelaria pomaga
we wszystkich aspektach prawa cywilnego -
zarówno materialnego,
jak i procesowego.

PRAWO
GOSPODARCZE

Gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny
oraz praktyczną wiedzę
z zakresu prawa gospodarczego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze formalnych procedur związanych z administracją organów państwowych
i samorządowych.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE
I MIESZKANIOWE

Zapewniamy skuteczność
i spokój, świadcząc kompleksowe usługi prawne spółdzielniom oraz wspólnotom mieszkaniowym.

„Kotkowska-Pyzel, Chmielewski, Szramowski Radcowie Prawni”

 

Nasza spółka partnerska to renomowana kancelaria prawna mieszcząca się w Warszawie. Założycielami spółki jest trzech doświadczonych prawników, którzy - zanim połączyli swoje siły - przez lata konsekwentnie umacniali własną pozycję zawodową, pracując w znanych, prestiżowych kancelariach prawnych oraz instytucjach publicznych i samorządowych.

 

Współpracując z nami, mają Państwo do swojej dyspozycji młody, zdolny i nastawiony na sukces zespół prawników. Nie boimy się nawet najtrudniejszych wyzwań. Jesteśmy konsekwentni, nieustępliwi i bardzo ambitni. Wiemy, że tylko w ten sposób możemy uczciwie zapracować na Państwa zaufanie.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

ZAUFANIE BUDOWANE SUKCESAMI KLIENTÓW.

PRAWO CYWILNE

Relacje i normy społeczne naturalnie regulują nasze codzienne zachowania i wzajemny stosunek do siebie. Na szczęście w większości przypadków to wystarczy, by nasze życie toczyło się spokojnym, powszechnie utartym szlakiem - bezpiecznie i bez komplikacji. Są jednak sytuacje, w których stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego wymagają prawomocnego werdyktu sądu. Nasza Kancelaria oferuje swoją pomoc zarówno w przypadkach, w których są już Państwo stroną w sporze sądowym, jak i w sytuacjach, w których dopiero planują Państwo wejść w taki spór.

 

Nasza Kancelaria pomaga we wszystkich aspektach prawa cywilnego: materialnego i procesowego. Przychodząc do nas ze swoim problemem, Klient otrzymuje od nas natychmiastową pomoc prawną oraz rzetelną konsultację dotyczącą jego sytuacji i możliwych do podjęcia działań. Dotyczy to każdej z dziedzin prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego (obrotu nieruchomościami i obciążenia nieruchomości) oraz prawa zobowiązań, w tym umów o roboty budowlane oraz spraw spadkowych.

 

Na Państwa życzenie nasza Kancelaria podejmie się każdej czynności z zakresu prawa cywilnego. Nasi radcy prawni prowadzą efektywne działania dotyczące osądzenia spraw, m. in. o zapłatę należności z różnych tytułów, o zasiedzenie nieruchomości lub wydanie jej prawowitym właścicielom. Wiemy też, jak sprawnie egzekwować roszczenia o zapłatę z tytułu zawartych umów, odszkodowań, kar umownych etc.. Prowadzimy sprawy związane z roszczeniami dotyczącymi wadliwie przeprowadzonych wywłaszczeń. Nasi specjaliści mogą też kompleksowo
i profesjonalnie uregulować stan prawny Państwa nieruchomości oraz przeprowadzić due dilligence nieruchomości przed jej zakupem lub rozpoczęciem inwestycji.

 

Mając wiele lat doświadczenia we współpracy z rynkiem deweloperskim, doradzamy podmiotom wykonującym roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa. Nasi prawnicy reprezentują Państwa interesy, negocjując umowy, czy też prowadząc spory sądowe o zapłatę należności. Zawsze w takich przypadkach naszym celem jest doprowadzenie do jak najszybszego i skutecznego orzeczenia  na korzyść Klienta.

 

Prowadząc sprawy cywilne na drodze procesowej, zajmujemy się przygotowaniem pozwu i innych dokumentów procesowych, zastępstwem procesowym w sądach wszystkich instancji aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego oraz prowadzeniem egzekucji roszczenia wynikającego z wydanego orzeczenia sądowego.

 

Powyżej wymienione usługi prawne to jedynie przykłady działań, które prowadzimy. Przychodząc do nas ze swoim problemem, mogą Państwo liczyć na rzetelne i profesjonalne podejście do ważnej dla Państwa sprawy.

Prawo spółdzielcze

Wiarygodność oraz należycie uregulowana i uporządkowana działalność spółdzielni i prowadzone kwestie prawne to podstawowe (choć nie jedyne) warunki sprawnego funkcjonowania spółdzielni. Dotyczy to zarówno spółdzielni mieszkaniowych, jak i innych typów spółdzielni powstałych na gruncie prawa spółdzielczego (okręgowe spółdzielnie mleczarskie, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne etc). Mnogość procedur i obowiązków narzuconych przez ustawodawcę wymaga od członków spółdzielni przestrzegania ścisłych wytycznych formalno-prawnych. Nawiązanie współpracy z naszą Kancelarią i jej doradcami najczęściej jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem, który zapewnia pełne bezpieczeństwo i przejrzystość wszelkich działań w zakresie prowadzenia spółdzielni.

 

Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów. Obecnie obsługujemy ponad dziesięć dużych spółdzielni mieszkaniowych na terenie Warszawy. Doradzamy w każdej sferze ich działalności - począwszy od stosunków korporacyjnych (członkostwo
w spółdzielni), poprzez obsługę posiedzeń rad nadzorczych i walnych zgromadzeń Spółdzielni. Opracowujemy też i opiniujemy regulaminy, statuty, umowy; prowadzimy obsługę inwestycyjną spółdzielni. Do naszych obowiązków należy także prowadzenie w imieniu spółdzielni sporów sądowych o zapłatę opłat eksploatacyjnych, wydanie nieruchomości i lokali mieszkalnych, pomoc w rozliczaniu zadań inwestycyjnych
i ewentualne prowadzenie sporów w tym zakresie.

 

Prowadzimy także sprawy w imieniu członków spółdzielni mających problemy prawne ze swoją spółdzielnią, w szczególności w przypadku wadliwego rozliczenia zadania inwestycyjnego, podjęcia przez spółdzielnię uchwał naruszających interes członków. Pomagamy również członkom spółdzielni przed żądaniem spółdzielni z tytułu uzupełnienia wkładów mieszkaniowych w wyniku przeprowadzonej inwestycji.

 

O skuteczności naszych działań oraz ich dobrej renomie świadczy wciąż powiększająca się liczba klientów, którzy z zadowoleniem korzystają
z naszych usług.

Prawo samorządowe

Pracownicy gmin, nawet jeśli posiadają duże doświadczenie i wiedzę w zarządzaniu jednostkami samorządowymi, nie mają obowiązku być ekspertami od prawa samorządowego. W przypadku problemów prawnych lub wątpliwości związanych z zagadnieniami prawa samorządowego oczywistym krokiem powinno być zwrócenie się do kompetentnej kancelarii radców prawnych. Jesteśmy dla Państwa takim rozwiązaniem. Zawsze służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

 

Oferujemy pomoc prawną i doradztwo jednostkom samorządowym przy realizacji zadań własnych i projektów zleconych. Nasza Kancelaria może reprezentować Państwa jednostkę samorządową w postępowaniach nadzorczych, a także przygotowywać i opiniować akty prawne, umowy z wykonawcami oraz inne dokumenty, nad którymi ciąży odpowiedzialność prawna.

 

Chętnie dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem, pomagając wybrać i skutecznie zrealizować najlepsze możliwe rozwiązania. Dzięki naszej pracy mogą być Państwo bezpieczni i pewni, że wszystkie prowadzone postępowania i działania odbywają się w zgodzie
z obowiązującym prawem samorządowym.

Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria obsługuje sprawy sądowe związane z administracyjną działalnością organów państwowych i samorządowych. Prawo administracyjne to szeroka gama różnych sytuacji prawnych dotyczących obywateli i instytucji. Staramy się pomagać naszym Klientom
w każdej dziedzinie prawa administracyjnego. Mamy duże doświadczenie w prawie budowlanym. Zapewniamy doradztwo przy procesach inwestycyjnych. Jedną z form naszej pomocy jest doradztwo oraz obsługa formalnych procedur przy występowaniu o pozwolenie na budowę. Pomagamy także przy legalizacji samowoli budowlanych. Nasi prawnicy pomogą także skutecznie uzyskać decyzje o warunkach zabudowy
i lokalizacji celu publicznego.

 

Kolejnym obszarem naszych usług z zakresu prawa administracyjnego jest kompleksowa obsługa legalizacji pobytu cudzoziemców.
Osobom z zagranicy, które chcą uzyskać w Polsce legalną pracę, pomagamy zdobyć wymagane pozwolenia na zatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każdy Klient, który zgłosi się do naszej Kancelarii, może liczyć na życzliwe i profesjonalne wsparcie oraz kompetentne doradztwo.

Prawo pracy

Nasza Kancelaria pomaga pracodawcom oraz pracownikom w jak najlepszym i jak najbardziej przejrzystym określeniu zasad wzajemnych relacji obu stron. W ramach tego typu usług sporządzamy m. in. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania; konsultujemy również prawidłowość rozwiązań stosunków pracy z pracownikami. Świadczymy kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw sądowych - w przypadkach, w których naszym Klientem jest pracodawca, i gdy po pomoc zgłasza się do nas pracownik.

 

Nasze usługi obejmują także między innymi przypadki związane z mobbingiem i nadużyciami ze strony pracodawcy lub współpracowników. Dotyczą również sytuacji, w których zwolnienie nastąpiło na skutek wadliwego lub niesprawiedliwego rozwiązania stosunku pracy. W takich
lub innych przypadkach nasza Kancelaria reprezentuje Klienta w sądzie i służy mu profesjonalnym doradztwem. Zawsze staramy się, aby nasi Klienci uzyskiwali należne im odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wyrządzone im szkody.

 

Umawiając się na spotkanie w naszej Kancelarii, mają Państwo pewność, że z uwagą wysłuchamy wszelkich informacji i już od początku naszej współpracy obejmiemy Państwa należytą opieką prawną.

Prawo gospodarcze

Profesjonalne i odpowiedzialne zarządzenie firmą wymaga od przedsiębiorców postępowania w zgodzie z literą prawa. Mnogość przepisów
i ich złożoność nie ułatwiają sprawy. W niektórych przypadkach wręcz niezbędne jest zasięgnięcie opinii prawnej i zdanie się na pomoc eksperta. Nasza Kancelaria pomaga firmom we wszelkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny oraz praktyczną wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu i współpracy z przedsiębiorstwami z wielu branż.

 

Nasi eksperci, działając w interesie przedsiębiorców, służą pomocą w przygotowywaniu umów, optymalizacji rozwiązań prawnych
i podatkowych. Nasze doświadczenie i umiejętność budowania dobrych, otwartych relacji z Klientami przyczyniły się do zbudowania dobrej renomy naszej Kancelarii. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Z chęcią nawiążemy współpracę także i z Waszą firmą.

Prawo handlowe

Nasza Kancelaria świadczy pełen zakres usług związanych z obsługą korporacyjną spółek. Nasi Klienci otrzymują także pomoc w dokonywaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, a także w wypełnianiu innych procedur i formalności związanych z zakładaniem i rejestracją spółek lub ich likwidacją. Jesteśmy otwarci na stałą współpracę i bieżącą obsługę prawną firm. Oferujemy także zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji z zakresu prawa handlowego.

 

Nasi radcy prawni prowadzą m.in. sprawy powództwa o wyłączenie wspólników oraz przekształcenia i fuzje spółek. Prowadzimy również spory przeciwko członkom zarządu spółki w sytuacjach, w których egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna. Naszym Klientom oferujemy pomoc w sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów, dokumentów wewnętrznych, statutów, regulaminów i uchwał spółek prawa handlowego. Dajemy gwarancję, że przygotowane przez nas materiały spełniają wszelkie wymagania prawne i działają w najlepszym możliwym interesie naszych Klientów.

 

W naszej pracy nigdy nie wchodzimy na utarte szlaki i gdy tego wymaga sytuacja, korzystamy z niesztampowych, oryginalnych rozwiązań. Potrafimy zachować świeżość spojrzenia w każdej sytuacji. Taki sposób działania pozwala nam wykorzystywać pełen potencjał możliwości, jakie dało nam doświadczenie i nasza wieloletnia praktyka zawodowa.

Prawo autorskie

Zabezpieczenie praw autorskich lub ich skuteczna ochrona w przypadku naruszenia wymaga dobrej znajomości prawa oraz umiejętności skutecznego egzekwowania tego prawa przed sądem.  Nasza Kancelaria daje Państwu taką możliwość. Posiadamy ekspercką wiedzę i bogate doświadczenie w sprawach związanych z ochroną majątkowych praw autorskich. Zajmujemy się także sporządzaniem umów licencyjnych oraz wszelkich regulaminów związanych np. z prowadzeniem sklepów internetowych, aukcji czy też publikacji różnego rodzaju twórczości w sieci.

 

Zgłaszając się do naszej Kancelarii z przypadkiem naruszenia własnych praw autorskich, mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo i pomoc. Po zapoznaniu się z Państwa sprawą będziemy w stanie określić szanse powodzenia Państwa sprawy przed sądem. W przypadku gdy Państwo zdecydują się podjąć kroki sądowe - służymy naszym wsparciem i doradztwem na każdym etapie postępowania.

 

Polskie prawo chroni twórców przed naruszeniem ich praw autorskich. Wielu z nich nie podejmuje jednak prób obrony, nie wierząc
w powodzenie takiego procesu i obawiając się skomplikowanych procedur. Zapewniamy, że w przypadku gdy podejmiemy się udzielenia pomocy w danej sprawie, na pewno wykorzystamy wszystkie dostępne możliwości, by zakończyła się ona Państwa sukcesem.

Prawo wekslowe

Skuteczne i zgodne z obowiązującymi zasadami wykorzystanie prawa wekslowego zaoszczędzi Państwu wiele czasu i stresu. Nasza Kancelaria od lat prowadzi liczne spory sądowe związane z zabezpieczaniem należności na podstawie weksli. Zajmujemy się zarówno dochodzeniem roszczeń, jak i obroną przed roszczeniami dochodzonymi z weksla.

 

Naszym Klientom udzielamy porad i konsultacji oraz przygotowujemy opinie prawne dotyczące obrotu wekslami. Pomagamy w wypełnianiu weksli in blanco. Pomagamy dłużnikom w przygotowaniu się do obrony i znalezieniu najlepszych rozwiązań, które uchronią naszych Klientów przed konsekwencjami finansowymi ciążącego nad nimi weksla.

 

W przypadku gdy posiadają Państwo wierzytelność zabezpieczoną wekslem, zapewniamy pomoc w szybkim i skutecznym wyegzekwowaniu należnej kwoty na drodze sądowej, a następnie egzekucyjnej.

Prawo oświatowe

Jesteśmy dla Państwa kompetentnym źródłem informacji prawnej na temat prawa oświatowego. Mamy doświadczenie związane z wadliwym rozwiązaniem  stosusnków pracy z nauczycielami. Sporządzamy opinie prawne dotyczące spraw związanych z Kartą Nauczyciela oraz ustawami regulującymi system oświaty.

 

Pomagamy pracownikom oświaty w sytuacjach, w których ich prawa zostały naruszone lub niedopełnione zostały obowiązki wynikające
z podpisanych z nimi umów lub nawiązanych stosunków prawnych. W każdej z takich sytuacji mogą Państwo liczyć na sprawdzone i skuteczne rozwiązania oraz rzetelną opinię prawną. Zapewniamy, że Waszą sprawą zajmą się specjaliści, którzy mają duże, udokumentowane doświadczenie i wiedzę.

 

Naszą pomoc uzyskają zarówno istniejące już placówki edukacyjne, jak i powstające dopiero szkoły - które tym bardziej potrzebują wsparcia
i porad prawnych podczas pierwszych kroków związanych z otwieraniem i formowaniem się nowej struktury.

Prawo mieszkaniowe

Z naszej Kancelarii korzystają często wspólnoty mieszkaniowe, które mają w nas zawsze rzetelnego i sprawdzonego partnera.
Pomagamy im m.in. w sprawach związanych z obsługą prawną zebrań właścicieli lokali. W imieniu wspólnot mieszkaniowych prowadzimy także przed sądem różnego rodzaju spory, w szczególności  przeciwko właścicielom, którzy nie regulują należności względem wspólnoty
z tytułu korzystania z lokali.

 

W zgodzie z obowiązującym prawem pomagamy nowo powstającym wspólnotom rozliczać się ze spółdzielniami z funduszu remontowego. Pomagamy również w procedurach związanych ze zmianą zarządcy, zwłaszcza w nowo powstałych budynkach, gdy deweloper narzucił swoje zasady zarządzania nieruchomością. W imieniu wspólnot mieszkaniowych pozywamy także i prowadzimy sprawy sądowe związane z wadami fizycznymi i prawnymi nieruchomości wspólnych z tytułu rękojmi i gwarancji przeciwko deweloperom. Podejmujemy się występowania na drogę sądową z żądaniem zapłaty odszkodowania, gdy okres gwarancji i rękojmi co do nieruchomości wspólnych już wygasł.

 

Nasi prawnicy służą także doradztwem oraz oferują audyt dokumentacji i umów z wykonawcami. Działamy doraźnie lub na zasadach długoterminowej współpracy.

POMAGAMY ZROZUMIEĆ. WIEMY JAK POMAGAĆ.

O NAS

Wykorzystując zdobywane przez lata wiedzę i doświadczenie, działamy w najlepszym interesie naszych Klientów. Z konsekwencją i uporem dążymy do udanego zakończenia każdej powierzonej sprawy.  W tej wspólnej drodze jesteśmy dla Państwa równorzędnym partnerem. Spokojnie, w sposób kompetentny wyjaśniamy wszystkie zawiłości i doradzamy, jakie należy podejmować kroki. Wychodzimy z założenia,
że każdy aspekt prawny można wyjaśnić i przedstawić tak, by był zrozumiały dla naszego Klienta. Daje to komfort pełnego zrozumienia
sytuacji prawnej oraz możliwość podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji. Dotyczy to każdej sprawy, bez względu na poziom
jej skomplikowania.

 

Bardzo cenimy synergię naszych umiejętności i osobowości zawodowych. Wierzymy, że to połączenie czyni naszą Kancelarię wyjątkową w skali kraju. Dzięki zróżnicowaniu naszych specjalizacji i umiejętności wzajemnego wspierania się w reprezentowanych przez nas obszarach zapewniamy naszym Klientom kompleksową i bardzo skuteczną obsługę prawną. Z naszych usług korzystają przedsiębiorstwa i korporacje, jednostki samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty, a także osoby prywatne. Zajmujemy się ich kompleksową obsługą prawną, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, gospodarczego i spółdzielczego.

 

Trudno w kilku słowach opisać emocje, jakie towarzyszą naszym Klientom, gdy sprawy w sądzie idą po ich myśli. Bardzo często jesteśmy świadkami radości, satysfakcji, poczucia sprawiedliwości. A świadomość, że naszą pracą przyczyniamy się do tych pięknych przeżyć, daje zawsze niezmierną satysfakcję.

EFEKTY, KTÓRE DAJĄ PRAWO DO SATYSFAKCJI.

ZASADY ROZLICZEŃ

Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby zasady wynagrodzenia były jak najbardziej przejrzyste i czytelne dla naszych Klientów. Oferta pomocy prawnej obejmuje dwa główne modele rozliczeń:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe – to stałe miesięczne wynagrodzenie na rzecz Kancelarii, preferowane w umowach z Klientami, dla których

                                                                 świadczona jest stała obsługa prawna;

2. Wynagrodzenie godzinowe – jest różne w zależności od kwalifikacji pracownika wykonującego określone zadania: radcy prawnego, 
                                                                 aplikanta radcowskiego, prawnika, pracownika biurowego.

Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą zawsze staramy się zaproponować naszym Klientom najlepsze i najbardziej korzystne dla nich rozwiązanie. Kierujemy się także regułą, że to Klient ma pierwszeństwo w wyborze modelu wynagrodzenia.

Niekiedy Kancelaria, w porozumieniu z Klientem, stosuje jeszcze inny model wynagrodzenia obejmujący określoną stawkę za wykonanie konkretnych czynności oraz success fee (wynagrodzenie uzależnione od wyniku prowadzonej sprawy).

Łączymy doświadczenie, kreatywność i sumienność

PARTNERZY I ZESPÓŁ

Kancelarię Prawną pod firmą „Kotkowska - Pyzel Chmielewski Szramowski Radcowie Prawni” spółka partnerska, tworzy troje radców wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Nasz zespół uzupełniają także: adwokaci, aplikanci radcowscy oraz pracownicy biurowi zajmujący się sekretariatem i obsługą biurową Kancelarii.

 

Kancelarią kierują trzej partnerzy - radcowie prawni:

JOANNA KOTKOWSKA - PYZEL

nr wpisu WA 3749

Współzałożycielka Kancelarii, jej główny filar
i dobry duch naszego zespołu. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Tuż po ukończonej aplikacji radcowskiej
z zaangażowaniem rozpoczęła pomoc prawną dla warszawskiego samorządu terytorialnego, którą kontynuuje. Zdobywaną przez lata wiedzę i praktyczne umiejętności prawnicze wykorzystuje teraz, skutecznie pomagając swoim Klientom w nawet bardzo skomplikowanych sprawach. W ramach spółki partnerskiej nadzoruje spory sądowe Klientów oraz zajmuje się doradztwem
z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, autorskiego oraz prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne studia podyplomowe, w tym z zakresu prawa europejskiego, prawa nieruchomości oraz praw autorskich.

 

Prywatnie - miłośniczka psów
i malarstwa europejskiego.

BARTŁOMIEJ CHMIeLEWSKI

nr wpisu WA 6864

Swoje bogate doświadczenie prawnicze wykorzystuje teraz jako partner
i współzałożyciel naszej Kancelarii.
Po ukończeniu studiów pracował
w Warszawie w dużych, renomowanych kancelariach prawnych. W spółce partnerskiej zajmuje się głównie prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów o roboty budowlane. Jego specjalizacją jest także prawo wekslowe, prawo handlowe i upadłościowe, a także prawo spółdzielcze i podatkowe.
W roku 1999 ukończył Wydział Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Klienci Kancelarii cenią go
za otwartość, pomysłowość oraz kreatywne, wnikliwe podejście do każdej sprawy.

 

 

 

 

Prywatnie interesuje się nowymi technologiami i szybkimi samochodami.

PRZEMYSŁAW SZRAMOWSKI

nr wpisu WA 7887

Z Kancelarią związany od początku swojej kariery zawodowej, rozpoczętej jeszcze
w okresie studiów. Świadczy usługi prawne na rzecz samorządu terytorialnego, pomagając w sprawach związanych
z zamówieniami publicznymi, prawem oświatowym oraz gospodarką nieruchomościami. Jego Klientami są także organizacje pozarządowe. Specjalizuje się
w prawie cywilnym, administracyjnym oraz spółdzielczym i mieszkaniowym. Prowadzi sprawy związane z prawem rzeczowym, prawem zobowiązań oraz dotyczące umów
o roboty budowlane. Często, wspierając swoich Klientów, uczestniczy również
w negocjacjach i mediacjach. Prowadzi szkolenia pracownicze dla Klientów Kancelarii. W roku 2007 ukończył Wydział Prawa i Administracji na UW. Od lat zajmuje się także praktyką sądową.

 

W wolnych chwilach - pasjonat genealogii
i historii regionalnej.

Prawo to nasz pasja

JAK PRACUJEMY

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi każdej instancji, a także przed organami administracyjnymi. Prawnicy Kancelarii mają bogate doświadczenia związane
z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych w imieniu Klientów oraz skuteczną obroną przed prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez udzielanie opinii prawnych (pisemnych, ustnych), sporządzanie audytów prawnych nieruchomości i spółek (due dilligence), a także przez udział w negocjacjach i mediacjach z kontrahentami Klientów.

Szczególnym odbiorcą naszych usług są spółdzielnie mieszkaniowe. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje prowadzenie pełnej
i kompleksowej obsługi prawnej, w tym asystę prawną podczas posiedzeń organów statutowych. Zajmujemy się też doradztwem w kwestii regulacji stanu prawnego i w procesach inwestycyjnych.

Kancelaria współpracuje z doradcą podatkowym, zapewniając w ten sposób naszym Klientom praktyczne i korzystne rozwiązania prawne
w zakresie prawa podatkowego i celnego. Ponadto, w przypadku konieczności świadczenia szczególnej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, Kancelaria współpracuje ze zdolnymi adwokatami podejmującymi się obrony w najtrudniejszych sprawach.

Twój problem nasza sprawa

KONTAKT

Kotkowska-Pyzel, Chmielewski, Szramowski Radcowie Prawni

 

ul. BAGATELA 11 lok 6

00 – 585 Warszawa

tel: 22 836 04 28

fax: 22 691 86 49

kancelaria@kotkowska.com.pl

NAPISZ DO NAS

Wysyłanie...

Błąd wysyłania. Spróbuj jeszcze raz.

Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.

Kotkowska-Pyzel, Chmielewski, Szramowski Radcowie Prawni 2017